Home / Max / Trở Thành Cộng Tác Viên Hosting

Trở Thành Cộng Tác Viên Hosting

Bảng Giá CTV Và Đại Lý

Riêng đối với Đại Lý phải ký quỷ được tự kích hoạt Hosting!

Bậc CTV Chiết Khấu CTV Chiết Khấu Đại Lý
Bậc 1 15% 20%
Bậc 2 20% 25%
Bậc 3 25% 30%
Bậc 4 30% 35%
Bậc 5 35% 40%
Bậc 6 40% 45%
Facebook Comments

About Nguyễn Duy Tuyên

Check Also

Script Code PHP Bot Cảm Xúc Facebook

Chắc hẳn nhiều bạn còn đắng đo không biết cài Bot Cảm Xúc ở Website …

Help-Desk
%d bloggers like this: