Home / Max / Hướng Dẫn / cPanel / Script Code PHP Xóa Định Dạng File Trong Thư Mục Trên Hosting

Script Code PHP Xóa Định Dạng File Trong Thư Mục Trên Hosting

Chắc hẳn không chỉ riêng File “error_log” làm nhiều bạn khó chịu mà còn những File Log ghi lại lịch sử khác mà nhiều Source Code thường có làm các bạn phải khó chịu đau đầu như những File có đuôi .txt, .log,… và thậm chí là những File không có đuôi định dạng thường được bao gồm trong thư mục.

Như bài hướng dẫn trước mình đã hướng dẫn các bạn dọn dẹp “error_log” thì nay mình hướng dẫn bạn có thêm cách dọn dẹp Hosting cho riêng mình. Các bạn coppy code bên dưới nhé

<?php
$captchaFolder = 'max/';
$fileTypes = '*.max';
$expire_time = 60;
foreach (glob($captchaFolder . $fileTypes) as $Filename) {
$FileCreationTime = filectime($Filename);
$FileAge = time() - $FileCreationTime;
if ($FileAge > ($expire_time * 60)){
print "The file $Filename is older than $expire_time minutesn";
unlink($Filename);
}
}
echo 'ran';
?>

Trong đó:
$captchaFolder = ‘max/’; bạn thay max bằng tên thư mục hoặc đường dẫn thư mục chứa File muốn xoá của bạn.
$fileTypes = ‘*.max’; bạn thay .max bằng định dạng đuôi file bạn muốn xoá trong thư mục đã chỉ định ở hàm $captchaFolder ví dụ *.txt*.log,.. tuỳ vào đuôi file bạn muốn xoá. Nếu muốn xoá tất cả file trong thư mục bạn định dạng là ‘*.*’ thì sẽ xoá hết file trong thư mục đó
$expire_time = 60; bạn thay số 60 thành thời gian file đó được tạo ra. Ở đây mình mặc định là 1 tiếng tức là 60 phút. Nghĩa là khi file có định dạng muốn xoá sẽ mặc định được xoá khi được tạo ra từ 60 phút trở lên. Những file được tạo chưa được 60 phút sẽ không xoá.

Cũng như error_log bạn có thể tích hợp vào index.php để khi có người truy cập tự động thực thi hoặc cài đặt cron thời gian làm việc cho nó.

Facebook Comments

About Nguyễn Duy Tuyên

Check Also

Share Templates Blogger Pixelz

  Demo: https://pixelz-templatesyard.blogspot.com Download:  Bản Pro Liên Hệ Fanpage Tác giả:  Lưu ý: Phải là thành …

Trả lời