Home / Max / Hướng Dẫn / cPanel / Script Code PHP Dọn Dẹp Tận Gốc “error_log” Trên Hosting

Script Code PHP Dọn Dẹp Tận Gốc “error_log” Trên Hosting

Chắc hẳn ở đây nhiều bạn đã rất nhiều lần phiền toái đến file “error_log” liên tục được tạo ra trên Hosting của bạn và ngày dần nhiều thêm dung lượng. Dù cho xoá bao nhiêu lần vẫn không được vì theo thời gian sẽ tự động khởi tạo lại.

Nhưng bạn biết không? File “error_log” tuy phiền toái như thế nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với bạn. Vì khi xãy ra lỗi trên Website của bạn thì “error_log” là nơi lưu lại những lỗi phát sinh đó chính xác nhất mà ta không cần phải phỏng đoán “đoán non đoán già”.

Thông thường File “error_log” được các nhà cung cấp Hosting/VPS mặc định dung lượng cho file này là 300Mb. Bạn có thể giới hạn dung lượng lại để giảm bớt đi quá trình tiêu hao tài nguyên Hosting hoặc tắt hẳn “error_log” trong phần Select PHP Version. Nhưng việc tắt hẳn nó đi thì sau này lỡ tay vô tình trong quá trình phát triển gặp phải lỗi thì la khó lòng tìm hiểu được nguyên nhân cụ thể của nó.

Thay vì thế bạn có thể làm 1 file PHP vào thư mục công khai của Hosting để sau này tiện cho việc dọn dẹp tổng quan mà không cần phải vào Hosting tìm từng thư mục để xoá đi nữa. Đặc biệt Code này dọn dẹp tận gốc là Remove khác hẳn với việc Delete còn động lại trong thùng rác. Bạn có thể tuỳ biến thêm nó vào “index.php” để mỗi khi truy cập vào Website sẽ tựng động xoá luôn cũng được.

<?php
$di = new RecursiveDirectoryIterator('../');
foreach (new RecursiveIteratorIterator($di) as $filename => $file){if(preg_match("/error_log/i",$filename)){$size = $file->getSize()+$size;
echo $filename . ' - ' . $file->getSize()/1024/1024 . ' Mb Đã Được Xóa. Auto Xóa File <b>error_log</b> by <a href="https://facebook.com/11104726">Nguyễn Duy Tuyên</a> (<a href="http://napngay.com/tc/@maxskillking@gmail.com">Ủng Hộ</a>) <br/>';
unlink($filename);}}echo '<br>'.$size/1024/1024.; ' Mb đã được xoá';
?>
Facebook Comments

About Nguyễn Duy Tuyên

Check Also

Hosting Miễn Phí

Cấu Hình Căn Bản: Dung Lượng: 300Mb Băng Thông Không Giới Hạn Domain: 1 Sub …

%d bloggers like this: