Home / Max / Hướng Dẫn / Script Code PHP Bot Cảm Xúc Facebook

Script Code PHP Bot Cảm Xúc Facebook

Chắc hẳn nhiều bạn còn đắng đo không biết cài Bot Cảm Xúc ở Website nào uy tín và có trách nhiệm bảo mật Token cho bạn rằng không xâm phạm vào nick của bạn. Nếu như bạn sợ thì đừng lo vì nay mình xin chia sẽ cho bạn một Script Code PHP cho bạn ít hao tài nguyên Hosting và bạn có thể dùng ở bất cứ Hosting có cấu hình thấp cở nào cũng dùng được.

Hướng dẫn tạo File có đuôi PHP dán Script Code bên dưới vào và thay Token của bạn cũng như sữa lại cảm xúc và số cảm xúc trên 1 lần Cron nhé.

<?php
$token = 'Dán Token Của Nick Cài Bot Vào Đây'; //Dán Token nick chạy bot vào đây
$limitnf=1; //số stt trên newfeed thả cảm xúc cho mỗi lần cron. tốc độ càng chậm thì hạn chế checkpoint nhiều hơn. Đừng tham quá kẻo ăn checkpoint nhé!
$puaru=json_decode(puaru('https://graph.facebook.com/me/home?fields=id,message,created_time,from,comments,type&access_token='.$token.'&offset=0&limit='.$limitnf.''),true);
for($i=1;$i<=count($puaru[data]);$i++){
set_time_limit(0);
$camxuc= array('LOVE'); //có thế thay đổi cảm xúc như LIKE, WOW, HAHA,...
$mess=$camxuc[rand(0,count($camxuc)-1)];
echo puaru('https://graph.facebook.com/'.$puaru[data][$i-1][id].'/reactions?type='.$mess.'&method=post&access_token='.$token.'');}?><br>
<?php
echo 'Curl Bot Cảm Xúc By <a href="https://facebook.com/MaxSkillKing">Nguyễn Duy Tuyên</a><br>';
function puaru($url){
$data = curl_init();
curl_setopt($data, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($data, CURLOPT_URL, $url);
$hasil = curl_exec($data);
curl_close($data);
return $hasil;}
?>

Facebook Comments

About Nguyễn Duy Tuyên

Check Also

Share Templates Blogger Pixelz

  Demo: https://pixelz-templatesyard.blogspot.com Download:  Bản Pro Liên Hệ Fanpage Tác giả:  Lưu ý: Phải là thành …

Trả lời