Home / Max / Bảng Giá Hosting cPanel

Bảng Giá Hosting cPanel

Chi tiết về dịch vụ Hosting đầy đủ các nhu cầu như sau:

Dịch Vụ Gói Thông Số Giá
Shared Hosting START Dung Lượng: 1Gb

Domain: 1

Bí Danh và Subdomain: Không Giới Hạn

CSDL: 1

Băng Thông: Không Giới Hạn

Mail: 10

SSL: Free

 25k/tháng

200k/năm

Gói A Dung Lượng: 20Gb

Domain: 2

Bí Danh và Subdomain: Không Giới Hạn

CSDL: 2

Băng Thông: Không Giới Hạn

Mail: 10

SSL: Free

 50k/tháng

300k/năm

Linux Hosting Gói A Dung Lượng 10Gb

Tất cả không giới hạn

SSL: Free

50k/tháng

400k/năm

Gói B Dung Lượng 20Gb

Tất cả không giới hạn

SSL: Free

80k/tháng

600k/năm

WordPress Hosting Gói A Dung Lượng: 5Gb

Tất cả không giới hạn

SSL: Free

Update theo nhu cầu sử dụng chi tiết bảng giá sẽ được tính khi nâng cấp

50k/tháng

400k/năm

CloudLinux Hosting Gói A Dung Lượng: 2Gb

Tất cả không giới hạn

SSL: Free

Update theo nhu cầu sử dụng chi tiết bảng giá sẽ được tính khi nâng cấp

 50k/tháng

400k/năm

SEO Hosting Gói A Dung Lượng: 1Gb

IP: 2

Class C: 2

Domain: 2

Tất cả không giới hạn

Update theo nhu cầu sử dụng chi tiết bảng giá sẽ được tính khi nâng cấp

150k/tháng
Reseller Hosting RSLOne Dung Lượng 30Gb

Tất cả không giới hạn

Update theo nhu cầu sử dụng chi tiết bảng giá sẽ được tính khi nâng cấp

200k/tháng
Cộng Tác Viên Hosting CTVOne Khởi tạo quyền tạo hosting tự do yêu cầu đóng phí trước. Được hưởng hoa hồng theo doanh thu 600k/tháng
Đại Lý Hosting MaxOne Dung Lượng 30Gb

Tất cả không giới hạn

Update theo nhu cầu sử dụng chi tiết bảng giá sẽ được tính khi nâng cấp

 1tr/tháng
Facebook Comments

About Max

Check Also

Triển Khai Dịch Vụ Tên Miền Tiếng Việt

Facebook Comments

%d bloggers like this: